សួស្តី, N/A

លោកអ្នកអាចមើលវីដេអូរាប់ពាន់វីដេអូ ដោយចំនាយត្រឹមតែ៥សេនក្នុងមួយថ្ងៃ ចុះឈ្មោះ

រឿង 'កុំដកដង្ហើម' -Trailer B

យុវជនមួយក្រុម បានវាយចូលក្នុងផ្ទះមនុស្សខ្វាក់ម្នាក់ ដោយគិតថា នឹងបង្កឧក្រិដ្ឋកម្មបានសម្រេច។ ពួកគេយល់ខុសហើយ។ ពី អ្នកដឹកនាំរឿង Evil Dead...

ត្រឡប់ទៅខាងលើវិញ