សួស្តី, N/A

លោកអ្នកអាចមើលវីដេអូរាប់ពាន់វីដេអូ ដោយចំនាយត្រឹមតែ៥សេនក្នុងមួយថ្ងៃ ចុះឈ្មោះ

រឿងពិតនៅកំពង់ឆ្នាំង ខ្មោចស្រីស្ទាក់ផ្លូវលងអ្នកភូមិសួររកកូន

ខ្មោចស្រីស្ទាក់ផ្លូវលងអ្នកភូមិសួររកកូន ស្រែកត្អូញត្អែរនៅក្រុងកំពង់ឆ្នាំង សូមរីករាយទស្សនា កម្សាន្តជាមួយវិដេអូទាំងអស់គ្នា។ -Source: youtube

ត្រឡប់ទៅខាងលើវិញ